Ekstra husnøkkel koster 400kr inkl mva.
Bestilles ved å kontakte driftsleder drift@nardosondre.no