Det er kommet tilbakemelding om at lyset på balkong oppleves for sterkt. Det er derfor valgt å bytte ut alle lampene med et produkt med lavere lysstyrke.
Arbeidene gjennomføres i løpet av uke 8. Elektriker behøver ikke inn i leiligheten for å utføre arbeidene, men må koble ut kursen til balkonglyset under arbeidene. For de som ønsker er det også mulig å bestille dimmer til lyset. Dette for kr 2000,-(bekostes av beboer selv). Dersom dette skulle være aktuelt, ta kontakt med Anders Redving hos Argon Elektro på telefon: 922 16 030 eller på e-post: anders.redving@argon.no