Frem til og med Tors veg 11 har stort sett alle tømrerarbeider blitt utført av Ruta Entreprenørs underleverandør, Din Vaktmester. Av ulike årsaker blir kontraktsforholdet mellom partene avsluttet fra og med Tors veg 11.
Med dette menes at Din Vaktmester vil ferdigstille alle arbeider som inngår i kontrakten mellom Ruta og Din Vaktmester, samt utbedring av eventuelle feil og mangler ved arbeidene.
Fra og med Tors veg 13 vil Ruta gjennomføre tømrerarbeidene i egen regi. Det er derfor valgt å igangsette arbeidene for Tors veg 13 allerede nå. Øvrige fag skal klare å holde fremdriften for sine arbeider i Tors veg 11 og 13.