Det blir avholdt beboermøte angående rehabiliteringen den 11.03.20, i lokalene til Risvollan borettslag, Asbjørn Øverås veg 1. Møtet starter kl. 1800 hvor representanter fra TOBB og Lavenergisystemer kommer. Lavenergisystemer vil holde en innføring i hvordan ventilasjonssystemet (Lunos) fungerer, brukerveiledning, samt litt informasjon rundt vedlikehold. De vil også presentere ulike tilleggsprodukter (f.eks. stormkapper).

Etter innføringen i bruk av ventilasjonssystemet vil TOBB komme for en statusoppdatering på rehabiliteringen, og ikke minst veien videre i forhold til hva som gjenstår. Vi oppfordrer beboere til å komme med spørsmål i forkant til styret og TOBB, enten via epost eller postkassen i Tors veg 17.

Kort statusoppdatering:
Garasjer – Vi har store utfordringer med underleverandøren til RUTA på de elektriske installasjonene. Arbeidet har tatt vesentlig lengre tid enn tidligere antatt. Årsaken til forsinkelsen er hovedsakelig at rørene som strømkablene skal føres i, har fryst og de sliter med å få åpnet dem. De har hatt et pålegg om å løse utfordringene innen utgangen av januar, for å få rask fremgang på resterende arbeider.

Når det gjelder andre avvik på garasjene (lekkasjer fra tak, utbulinger på delevegger etc.), så er det gått flere runder for å notere ned avvikene, og de vil bli utbedret fortløpende. Noen har også mye vann i garasjene, som igjen må avventes til våren da graving blir nødvendig for å avrette grunnmassene.

Sykkelstativene som var lovet før jul er nå ferdig montert. Dette skyldtes hovedsakelig at de ikke ankom ferdig montert og arbeidet krevde lengre tid enn opprinnelig antatt.

Utskifting av glass og utbedringer på rekkverkene og balkonger i Njords veg skulle igangsettes før jul, men måtte utsettes grunnet dødsfall hos underleverandør. Videre forsinkelser har nå oppstått ettersom det ikke er tele i bakken. Dette fordi arbeidet krever lift og herav unngå større skader på uteområdet.

Før oppstart av rehabiliteringen ble det gjennomført termografering av et utvalg av leiligheter. I løpet av våren blir det dette gjennomført på nytt for å se virkningen av rehabiliteringen og eventuelt avdekke avvik. Grunnet tilbakemeldinger fra beboere planlegges det å utføre dette på et større antall enn opprinnelig planlagt.


Vennlig hilsen
Styret