Utbedringer fellesareal og utomhus/garasjer rehabilitering


Det ble på sensommeren gjennomført overtakelse av borettslagets utomhus arealer og garasjer. Det ble i den forbindelse registrert avvik som nå skal utbedres. Dette betyr at entreprenør må inn i en god del av garasjene for å gjøre utbedringer og beboere må flytte ut biler og annet som er lagret i garasjene. Arbeidet som krever mest tid er sliping av betongplater i enkelte av garasjene. Entreprenør er fremdeles noe usikker på hvor lang tid det vil ta for hvert felt, men har satt opp følgende plan for utbedringer i garasjer:

Tors vei 15: Mandag 9. november og tirsdag 10. november
Tors vei 9: Onsdag 11. november
Tors vei 11: Torsdag 12. november
Tors vei 13: Fredag 13. november
Njords vei 26: Mandag 16. november
Njords vei 28: Tirsdag 17. november
Njords vei 30: Onsdag 18. november

Arbeidene starter i Tors vei 15, da dette er feltet hvor betongplatene er dårligst. Entreprenør får da en oversikt over hvor lang tid arbeidene vil ta for øvrige tun. Skulle de behøve mer eller mindre tid enn hva som er oppgitt i planen ovenfor vil dette henges opp på inngangsdøren i 1.etasje så snart som mulig etter oppstart i Tors vei 15.
Vi ber om at beboere som har garasje for de ulike feltene tømmer disse for angitt tidspunkt. Har du mye lagret i garasjen og lurer på om det må flyttes ut for å utbedre avvik kan du ta kontakt med driftsleder som kan gå innom for å se.

Arbeidene med ferdigstillelse av inngangsparti vil også endelig igangsettes. Dette skjer så snart arbeidere er ferdig med karantenetid (mot slutten av neste uke). Det kan hende arbeidene blir påbegynt av andre i forkant. Arbeider med inngangsparti starter i Tors vei 9 og går systematisk nedover mot Njords vei 30. Så snart første inngangsparti er ferdig blir det utarbeidet en plan for hvilke dager det blir arbeidet på de ulike blokkene. Vi gjør oppmerksom på at disse arbeidene kan støve og bråke noe og at beboere er oppmerksomme når de går inn/ut av inngangsparti de dager det pågår arbeid.

Utbedring av fellesarealer som oppgang, kjeller og loft vil også påbegynnes neste uke. Dette gjelder blant annet dører til kjeller og loft, vinduer i oppgang og listverk for de som mangler dette for kjellervindu. Vi ber om at beboere som ikke har fått montert listverk rundt vindu i kjeller henger opp svarlappen på baksiden av dette skrivet På døren/hengelåsen i kjelleren, samt rydder plass til at tømrer kommer seg inn til vinduet. Utbedringen vil bli gjort i løpet av de neste 2 ukene.

I forbindelse med avvik som gjelder trekk i leiligheter er det nå gjennomført termografering og tetthetsmålinger i 10 leiligheter som viser at det trekker i varierende grad. Det er i etterkant av disse kontrollene gjennomført røyktest i en leilighet for å lokalisere hvor trekken kommer inn i konstruksjonen. Denne testen viser at det, som tidligere er antydet, kommer luft inn gjennom overgang grunnmur/fasade. Entreprenør vil også starte med utbedringer av dette de neste par ukene. Det vil etter utbedringer gjennomføres nye kontroller med tetthetsmåling og termografering i utvalgte leiligheter for å kontrollere at utbedringen har fungert.
Utfyllende informasjon om andre avvik og status vil komme innen kort tid.

Mvh.
Tobb