Oppdatert status vedrørende rehabilitering og ettårsbefaring.

Det gjenstår fremdeles enkelte arbeider i forbindelse med rehabiliteringen i borettslaget. Dette av ulike årsaker. Vårt hovedfokus den siste perioden har vært å få på plass strøm til garasjene, så mye av tiden har gått til å følge opp dette. Det er også enkelte av arbeidene som er utsatt eller på annen måte påvirket av covid-19.
Vi har under oppsummert status på enkelte av sakene og hva som vil skje videre fremover.

Opparbeidelse av plenarealer
Etter en kald og våt vår har plenarealene som ble opparbeidet i fjor hatt dårlige groforhold. Det ble gått en runde i juni med gjødsling som har bedret dette noe. Argon har i ettertid gravd opp deler av plen igjen for å komme til rør som er tette ved trekking av strømkabler til garasjer og nye motorvarmere. I tillegg til at Trondheim Kommune har områder de skal rydde opp i over sommeren.
For området som er brukt til midlertidig parkering og rigg var tilbakestilling av dette utsatt til oppmerking av parkeringsplasser var på plass. I ettertid har det vært noe diskusjon rundt kostnader vi mener skal reduseres for endringsarbeider utomhusentreprenør har utført. De ønsker derfor ikke å igangsette dette arbeidet før vi er enige om disse kostnadene. Er vi ikke enige om kostnader rett over sommerferien må Ruta Entreprenør engasjere noen andre til å gjøre dette arbeidet for seg, da de står ansvarlig for dette. Uavhengig av dette er august en bedre måned enn juli til å utføre disse arbeidene grunnet vær- og groforhold.

Trapper fra balkonger i 1.etasje
Enkelte beboere har meldt om at de ønsker trapp fra sin balkong i 1.etasje. Det er tidligere varslet om at dette utføres når plen har grodd bedre og nytt underlag (jorden) har fått satt seg. Disse arbeidene igangsettes like over sommerferien.

Inngangsparti
Ristene som skal monteres utenfor inngangsdørene og tilsluttende arbeider med betong er fremdeles ikke igangsatt. Arbeiderne som er engasjert til å utføre disse arbeidene har vært spesielt utsatt ifm. covid-19, med mange arbeidere «korona-fast» i Polen.
Arbeidene er tenkt oppstartet like over sommerferien og det vil komme nærmere informasjon på hver enkelt oppgangsdør. Det vil der oppgis hvilken dag det vil pågå arbeider utenfor den enkelte inngangsdør og beboere må være oppmerksom når de går ut/inn av blokken.

Overtakelse garasjer og utomhus
Tobb og representanter fra borettslaget vil i løpet av uke 34/35 gå befaring av uteområdet, garasjer, sykkelskur og inngangsparti for å registrere eventuelle avvik, feil eller mangler i forbindelse med overtakelse av disse elementene. Vi gjør oppmerksom på at også garasjer vil befares innvendig og at borettslagets reservenøkler for garasjeportene brukes. Det vil varsles nærmere om hvilken dag befaringen blir gjennomført, slik at beboere med garasjer får informasjon om dette. Beboere behøver ikke å gjøre noe spesielt i forbindelse med befaringen. Har du registrert spesielle avvik, kan det alternativt noteres på avviksskjema for ettårsbefaring.

Sluttoppgjør
Det pågår fremdeles forhandlinger rundt sluttoppgjøret mot entreprenør. Forhandlingene omhandler i hovedsak de største endringsmeldingene/tilleggsarbeidene som er kommet underveis i prosjektet og mengderegulering av enkelte kontraktsposter.
Dersom ikke alle avvik er utbedret før sluttoppgjør er avklart vil det holdes igjen beløp frem til disse er lukket. Dette gjelder blant annet til problematikk med trekk i leiligheter og utbedring av utomhusområder som kan medføre større kostnader for å få utbedret.

Ettårsbefaring
Grunnet ekstraarbeidet/oppfølgingen som har vært nødvendig for å få strøm i garasjene har vi sett oss nødt til å utsette ettårsbefaringen som var planlagt i juni til etter sommerferien. Dette ble også gjort for å ikke få utbedringer inne i leiligheter alt for tett på sommerferien.
Avvik som ble innsendt på avviksskjema like etter påske behøver dere ikke notere på nytt, da dette allerede ligger inne som punkter til ettårbefaringen. Har dere registrert nye punkter eller glemt å levere skjema etter påske ber vi dere om å registrere de avvik dere er kjent med i vedlagt skjema.
Har dere ikke registrert avvik, men ønsker bistand til å vurdere dette kan dere notere dette i skjemaet. Et typiske punkt som ofte dukker opp i løpet av det første året er dører eller vinduer som har blitt tunge å åpne. Vi har også i dette prosjektet en del avvik fra tidligere som entreprenør ikke har utbedret eller gjort godt nok.
Videre ber vi om at samtlige som har punker eller ønsker bistand registrerer hvilken dag som er ønskelig for befaring/utbedring i vedlagt skjema. Vi ber også om at det opplyses om dere skal være hjemme eller om Tobb får fullmakt til å gjennomføre befaring og entreprenør til å utføre avvik når dere ikke er tilstede ved bruk av hovednøkkel.
For å prøve å tilrettelegge bedre for beboere som ønsker å være tilstede under befaring eller utbedring av arbeidene har vi fått avtale og satt opp følgende plan sammen med entreprenør:

Avviksskjema
Vi ber om at beboere som har registrert avvik eller behøver bistand til å vurdere om det er avvik levere vedlagt skjema i vaktmesters postkasse innen 19. august.
Tobb vil i samarbeid med entreprenør sette opp liste for tidspunkt befaring og utbedring. Beboer vil i løpet av fredag 21.august få beskjed om dag for befaring og utbedring.

Befaring
Befaring gjennomføres av Tobb og entreprenør for å vurdere hvilke fag som må inn for å utbedre avviket og omfanget av dette. Beboere får valg om befaring mellom mandag og torsdag i uke 35.

Utbedring
Utbedringer utføres i uke 36 og 37. Det settes opp en lengre periode på dette slik at vi er sikre på at entreprenør får tid til å utbedre de punkter som er registrert og beboer ikke opplever at entreprenør ikke stiller til avtalt tid.
Beboer får her i utgangspunktet valget mellom to dager, slik at entreprenør ikke bruker alt for lang tid på å gå mellom blokkene. Vi håper de fleste har mulighet til å tilpasse seg dette, men ber om at det legges ved kommentar i skjema om det blir helt umulig.

Med vennlig hilsen
Boligbyggelaget Tobb

Avviksskjema - Siste 2 sider i dokumentet