Det er tidligere varslet at bygging av garasjer i Tors veg skal igangsettes i løpet av januar måned.
Vi ser grunnet uenigheter med entreprenør at dette utsettes.
Uenigheten skyldes et pristilbud på endringsarbeid som må utføres for å ivareta terrenget rundt enkelte garasjer og parkeringsområder. Vi ser at det både i Tors veg 11 og 13 må gjøres tiltak for å støtte opp mot skråninger. Dette er fra prosjekterende foreslått løst med murer og bakvegger i betong.
Det er tegnet ut løsninger til hvordan dette kan løses som er priset fra entreprenør. Tobb har på vegne av borettslaget gjennomført avklarings- og forhandlingsrunder med entreprenør gjennom høsten/vinteren uten at partene er kommet til enighet om riktig pris. Vi har derfor nå gått videre med å innhente priser fra andre entreprenører, samt se på alternative løsninger som kan gjøre arbeidene rimeligere.
Det er ikke mulig å bygge garasjene før dette er løst.
Vi håper at dette er avklart og at partene er kommet til enighet i løpet av kort tid. Mer informasjon om fremdrift for bygging av garasjer kommer så snart dette er på plass.

Med vennlig hilsen
Byggeledelsen