Fremdrift 03.04-17.04:
River:
- Rensking før riving balkong A og A/B, Njords vei 30.
- Kjerneboring/saging balkong A og A/B, N.v.30.
- Riving fasadeplater hele inngangssiden, N.v.30.
- Asbestsanering inngangssiden, N.v.30.

Stålarbeidere:
- Veggskiver balkong C og B/C, Njords vei 28.
- Stålvinkler balkong C og B/C, N.v.28.
- Dekker balkong C og B/C, N.v.28.
- Glassmontasje rekkverk balkong, N.v. 26.
- Bytte av glass rekkverk balkong, N.v.24. (delvis)

Elektrikere:
- Lunos/baderomsvifte oppgang C, Njords vei 30. (delvis)
- Lys/stikk balkong Njords vei 26.

Blikkenslager:
- Vindusbeslag, Njords vei 28.
- Skjermtak/renne/nedløp, Njords vei 26.
- Renne hovedtak, Njords vei 28.
- Vindusbeslag oppgang C, Njords vei 30. (delvis)
- Alucubond inngangsparti.
- Dekkekantbeslag balkong C og B/C, Njords vei 28. (delvis)

Utomhus arbeidere:
- VA-hovedgrøft, Njords vei.
- Graving/uttrauing/drenering garasjer, Tors vei.
- Oppstart betongmurer garasjer, Tors vei.

Tømrer:
- Vindusskift oppgang C, Njords vei 30. (delvis)
- Oppretting cc600mm inngangsside C og B-C, N.v.30. (delvis)
- Osb/omramning vindu inngangsside C og B-C, N.v.30. (delvis)
- Oppretting cc 600mm balkongside C og B/C, N.v.30.
- Osb/omramning vindu balkongside C og B/C, N.v.30.
- Cembrit inngangsside A, N.v.28.
- Cembrit balkongside A-B, N.v.28.
- Cembrit gavl A, N.v.28.
- Vindusinnsetting trappeoppganger, N.v.28.
- RedAir/Cembrit trappeoppganger, N.v.28.
- Temmer balkong, N.v.26.