Protokoll fra generalforsamling 04.06.2020 finner du her.