Tensio kommer og monterer strømmåler tirsdag, så hvis alt da er i orden så vil garasjene spenningsettes tirsdag.
Deretter vil driftsleder gå over alle garasjer for å sjekke at alle garsjeporter fungerer.
Styret håper derfor at alle garasjer vil kunne brukes med fjernkontroll iløpet av uka.