Grunnet forsinkelser i ferdigstilling av garasjene har tildelingen tatt lengre tid. Det er det elektriske arbeidene som har tatt mye lengre tid enn forutsett.
Derfor ønsker vi nå å gi tilgang til garasjene, men garasjeportene vil ikke være mulig å åpne med fjernkontroll, og det vil heller ikke være lys i garasjene.
Dette vil da også få konsekvenser for bestilling av elbillading, da dette ikke blir klart før garasjene er ferdige. Vi vil derfor komme med mer info rundt elbillading når vi vet mer.

TOBB sender i disse dager ut kontrakter til de andelseiere som har fått tildelt garasjeplass. Kontraktene kan underskrives og leveres hos driftsleder fra 14.Oktober. Andelseiere vil da få tilgang til garasjene.