I lys av rehabiliteringen begynner nå utenomhusarbeidet å vise fremgang. Til tross for at vi er midt inne i vinterperioden vil det mot våren bli tilgjengeliggjort faste parkeringsplasser, samt de nye garasjene. Styret går nå i gang med å kartlegge hvem som ønsker å leie garasje og/eller parkeringsplass. Vi tror nok de fleste vil få plass utenfor blokken de bor i, men vi prioriterer naturligvis de som allerede leier garasje og parkeringsplass fra tidligere, deretter ansiennitet.
Til opplysning så er garasjenes innvendige mål 3x5,4m.

Skjema eller epost med ønsket alternativ sendes inn til styret@nardosondre.no eller legges i postkassen ved vaktmestergarasjen. Skjemaet finner du her i PDF form. (Skriv ut på printer og fyll ut, og så send inn. Kan også ta et bilde av skjemaet og sende inn via epost, Da må hele skjemaet være godt lesbart på bildet) eller fyll ut dette skjemaet i Word form elektronisk og send inn.

Dersom noen ønsker både parkeringsplass og garasje, settes det kryss i to ruter.
Vi anser innsendt skjema/epost som bindende, inntil det blir gitt beskjed om noe annet. Når tildelingene er gjort, blir det utsendt kontrakt for leieforholdet av TOBB. Ingen innskudd. Frist for innsending av skjemaet, og herav være med på første runde av tildelingen, er 1. februar.

Pris/fakturering
Borettslaget vil selv stå for organiseringen rundt tildelinger, utlevering av portåpnere o.l., men TOBB vil stå for faktureringen og inngå som en månedlig del av husleien.

Leie av garasje per måned:                                                          400,-
Leie av parkeringsplass per måned:                                          100,-
Leie av parkeringsplass m/motorvarmeruttak per måned:    150,-

Lading av elbil
Når det gjelder lading av elbil vil vi presentere en løsning i løpet av våren. Her vil det bli muligheter for å etablere ladepunkt både i garasje og ved enkelte parkeringsplasser utendørs. Dette vil komme som et tillegg til leieprisen, som faktureres direkte via leverandøren for ladeløsningen.

OBS: Vi er enige med Green Park om at oblater for 2018 videreføres inn i 2019 inntil nye tildelinger av parkering og garasjeplasser er tildelt.