Boligtyper

Totalt er det 8 blokker, og tilsammen 224 leiligheter:

  • 4 i Njords veg 
  • 4 i Tors veg