Om borettslaget

Dyrehold

På generalforsamlingen i 2008 ble det vedtatt at man kan søke om å holde dyr, forutsatt at det søkes til styret ved å benytte skjema for dyrehold. Du kan laste ned skjema eller henvende deg til styret. Styret oppfordrer dere som har hund eller innekatt  per i dag om å søke om tillatelse.

Skjema har navnet "søknad om dyrehold i borettslaget Nardo Søndre"

Søknadskjema finnes i 2 format.

Søknaden skal sendes til styret i Nardo Søndre borettslag. Det er styret som varsler og innhenter samtykke fra naboer i oppgangen hvor det søkes om hund. Eventuelle innvendinger fra naboer skal leveres styret.

Ta kontakt med styret om noe skulle være uklart.