Om borettslaget

Informasjonsskriv

2016

 • 18.10.16 Protokoll ekstraordinær generalforsamling. PDF
 • 06.10.16 Referat fra beboermøtet. PDF
  • Resultat av bebeoerundersøkelsen. PDF
  • Skisse av hvordan ventilasjonssystemet er tenkt plassert i de forskjellige leilighetene. PDF
  • Presentasjons av Lunos. PDF Presseklipp fra borettslag som har installert Lunos. PDF  
  • Viser til hjemmesiden til leverandøren for mer informasjon rundt ventilasjonsløsningen. www.lavenergisystemer.no
  • Oppdatert økonomi oversikt. PDF 
  • TOBB sin presentasjon av prosjektet. PDF
  • Skisse over planlagt rigg område og parkeringsplass. jpg
 • 28.09.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 06.09.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 23.08.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 08.06.16 Protokoll ordinær generalforsamling. PDF
 • 31.05.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 12.05.16 Protokoll ekstraordinær generalforsamling. PDF
 • 03.05.16 Presentasjon fra prosjektgruppa og TOBB. Powerpoint   PDF   
 • 03.05.16 Presentasjon tradisjonell balansert ventilasjon. Powerpoint.
 • 03.05.16 Presentasjon Lunos. PDF  Leverandørens hjemmeside www.lavenergisystemer.no
 • 21.04.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 12.04.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 15.03.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 16.02.2016 Referat fra anbudsbefaring. PDF
 • 10.02.2016 Anbudstegninger fra arkitekt. PDF  (oppdatert 11.05.2016)
 • 11.01.16 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF

2015

 • 23.11.15 Beboermøte. Presentasjon TOBBPresentasjon Per Knudsen ArkitektkontorReferat
 • 09.11.15 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 05.10.15 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 14.09.15 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 26.08.15 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 17.08.15 Referat møte i rehabiliteringsgruppen. PDF
 • 04.06.15 Referat oppstartsmøte forprosjekt rehabilitering. PDF
 • 03.06.15 Protokoll fra Generalforsamling. PDF.
 • 05.05.15 Presentasjon tilstandrapport. Powerpoint   PDF

2011

2010