Om borettslaget

Parkering og garasjer

Borettslaget har garasjer og parkeringsplasser til å dekke det nødvendige behov til andelseierne, men har dessverre bare ett fåtall gjesteparkeringer i enkelte blokker. Gjesteparkering skjer ved fortau eller tildelte områder i borettslaget iht gjeldende regler. Det er ikke tillatt å parkere i gårdsrommene - noe som kan hindre ambulanse/brannbil el.l.

Parkeringsplasser med motorvarmer tildeles etter søknad til borettslaget. I søknaden må du oppgi innflyttingsmåned og medlemsnummer i TOBB.

Borettslaget har 63 garasjer for bil. Disse tildeles etter ansiennitet i borettslaget. Søknaden skal inneholde opplysninger om innflytningsmåned og medlemsnummer i TOBB. Eiere av garasjer har fortrinnsrett til bytte før tildeling.

NB! Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede parkeringsplasser. Parkering utenfor disse vil medføre borttauing. Gebyrordning er innført - kontakt eventuelt Green-Park Norge AS på tlf 988 00 049.


Fra januar 2014 gjelder følgende for gjesteparkering

  • Gjesteparkering langs blokkfasader mandag til og med søndager fra 06.00 – 23.30 er tillatt når oblat legges i frontrute.
  • Alle beboere har ansvar for at sine besøkende, parkerer utenfor blokkfasader på motsatt side av inngangspartier. Dette for at utrykkningskjøretøy kommer frem til alle innganger, og at alle som parkerer kommer seg frem.
  • Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å regulere gjesteparkering, dersom uregelmessigheter og betydelige ulemper oppstår.
  • Husk å legge gjesteparkeringsoblat synlig i bilen
  • Enkelte blokker har fått noen nye plasser med grus-underlag: På disse feltene er det tillatt med døgnparkering uten bruk av oblat. Feltene er tildelt for gjesteparkering. Det er anledning til å bruke plass utenfor andre blokker enn der man er på besøk.
  • En eventuell klage på ilagt gebyr rettes til Green-Park Norge på www.green-park.no . I neste instans gjelder Parkeringsklagenemnda.