Om borettslaget

Vaskeri

Strømmen til maskinene er styrt av tidslås. Åpningstiden i vaskeriene er:

  • hverdager kl 07 00 - 22 00
  • lørdager kl 07 00 - 22.00
  • søndag stengt

Vaskekjelleren er åpne mandag t.o.m lørdager fra kl 07.00 – 22.00 med 3 vaskeperioder per dag. Søndager er vaskekjelleren stengt. På helligdager som faller på andre dager enn søndager, oppfordrer vi til at vaskekjellerene ikke benyttes

Nøkkel til vaskeriet er oppbevart i nøkkelskapet ved siden av vaskeridøra. Til nøkkelskapet passer leilighetsnøkkelen. Vaskerinøkkelen skal henges tilbake etter bruk.
For å reservere vasketid har hver enkelt leilighet en låsesylinder med innslått leilighetsnummer. Tallene på tavla er datoer i måneden. Du flytter låsen fra parkering til aktuelt tidspunkt. 

Det er tillatt å bestille 1 tidsperiode pr dag. Dersom du ikke har behov for dette, så husk at det kanskje er andre som vil vaske.

Når du er ferdig i vaskeriet skal det forlates rengjort. Husk lofiltret i tørketrommelen. Dette må rengjøres! Etter perioden er brukt flyttes lås til nytt tidspunkt eller ned på låsparkering.

NB! Det er kun tillatt med tildelt låssylinder, ingen andre låseløsninger (hyssing, strikk el.l.) er tillatt.