Om borettslaget

Vedtekter og retningslinjer

På denne siden finner du siste oppdaterte utgaver av borettslagets vedtekter og retningslinjer


Vedtekter:
Dokumentene er i pdf-format

Retningslinjer:

Søknadsskjema: