Styret

Oversikten er ajour august 2018


Styresammensetning

  • Rune Frantzen - Styreleder
  • Terje Wold - Styremedlem
  • Erik Grimstad - Styremedlem
  • Stian Rotnes - Styremedlem
  • Elisabeth Eriksson - Styremedlem

Ønsker du kontakt med noen av oss i styret legger du en lapp i postkassen, eller du kan sende oss en mail