Styret ønsker å informere om at rapporten fortsatt ikke er helt ferdig. Vi håper å kunne kalle inn til et beboer møte etter påske.