Arbeidsgruppe for utendørsarealet.

Styret ønsker å etablere en arbeidsgruppe for bruk av utearealet i borettslaget. Tanken er at denne gruppen vil jobbe fram ideer for egnet bruk av uteområdet, og fungere som en ressurs for styret og driftsleder. Arbeidsgruppen vil jobbe med temaer rundt beplantning og organisering av oppholdsrom/benker/soner for sosialt samvær.

Ta kontakt med driftsleder Rune Revdal (drift@nardosondre.no ) hvis du ønsker å sitte i arbeidsgruppen, eller har innspill som kan være nyttige for arbeidet.