Som det har vært nevnt tidligere har Byggtakst Trøndelag laget en rapport basert på deres funn i forbindelse med rehabiliteringen borettslaget har vært gjennom. Rapporten er nå ferdig og Byggtakst vil presentere denne under beboermøte tirsdag 26.september.

Vår advokat fra Bjerkan Stav vil også være til stede for å gi en kort redegjørelse om prosessen videre overfor entreprenør. Både Byggtakst og Bjerkan Stav vil svare på spørsmål etter presentasjonen.

Rapporten kan lastes ned her:

Hvis noen ønsker å få rapporten skrevet ut på papir så ta kontakt med driftsleder, så kan han skrive ut til de som ønsker.

Merk: rapporten inneholder så langt bare avvik som er funnet utendørs og i tilknytning til fasaden (herunder trekkproblematikk). Den inneholder altså ikke avvik innendørs/stikkprøver fra arbeid gjennomført i leiligheter.