Gravearbeidene i forbindelse med trekking av ny kabel til opplegg av fiber i borettslaget er nå ferdigstilt.

I løpet av uke 28 (08.07.24) vil det derfor bli noe arbeid opp mot balkonger for legging av rør. Det vil derfor oppleves en del arbeid med lift/stige for adkomst på balkong-siden.

Etter sommerferien starter selve arbeidet med å få fiber inn til hver enkelt leilighet. Dette kommer vi med mer informasjon rundt når eksakt dato er satt.