Iløpet av denne uken starter oppgrusing rundt Tors veg 13 i forbredelse til oppstart av riggarbeider rundt Tors veg 13.
Rigg arbeider vil sannsynligvis start i neste uke. Informasjon om oppstart og beboermøte for Tors veg 13 vil komme om kort tid.