Her kommer en kort info om vedtatte saker på Generalforsamlingen

  • Grilling på balkong med elektrisk grill er nå lov. Husordensreglene blir oppdatert snart. Ber alle om å vise hensyn til naboer ved grilling på balkong.
  • Vaskekjelleren blir åpnet i henhold til GF vedtak så snart vi får endret tidsstyringen. Driftsleder jobber med dette nå.
  • Styret vil starte arbeidet med å utarbeide forslag til vaskeplass for bil og retningslinjer for beplantning ved balkonger 1etg over sommeren. Tar gjerne imot innspill fra beboere ang disse sakene.