I løpet av forrige uke (uke 2) har uvedkommende kommet seg inn i kjelleren i Tors veg 9 og stjålet en sykkel fra en felles bod.

Styret vil i den forbindelse oppfordre alle beboere til følgende:

- Alltid sjekke at inngangsdørene slår igjen.
- Aldri la kjeller- og loftsdører stå ulåst.
- Sjekke egen bod for evt. innbrudd.