I løpet av noen uker vil alle beboere få et varsel om kontroll av det elektriske anlegget fra Trondheim Elektro AS. 
Denne kontrollen er noe borettslaget gjennomfører hvert femte år, for å forsikre oss om at alle elektriske anlegg er trygge.

I tillegg så har enkelte beboere også fått varsel om kontroll av det elektriske anlegget fra Det Lokale Eltilsyn(DLE)/Tensio. 
Denne kontrollen er helt uavhengig av kontrollen i regi av borettslaget, og er noe DLE skal gjennomføre på alle elektriske anlegg minimum hvert 20 år.
Tilfeldigvis så kommer kontrollen fra DLE nesten samtidig som kontrollen bestilt av borettslaget skal utføres.
Det kan virke som en unødvendig dobbelt kontroll, men borettslaget vet ikke hvilke anlegg DLE kontrollerer, og vi får ikke denne informasjonen fra DLE.

Kontrollene er heller ikke helt like. Kontrollen i som Trondheim Elektro AS utfører er mer omfattende(bl.a. med varmekamera).