Kort status vedrørende rehabiliteringsprosjekt

Borettslaget Nardo Søndre

 

Med det nye året har det fulgt et par utfordringer i form av oppblussing og noe uoversiktlig situasjon med tanke på covid-19, samt svært kaldt vær. Dette har medført noen utfordringer også for pågående arbeider i borettslaget.

 

Det ble før jul funnet en løsning som skal være dokumentert å virke mot trekk, slik at man etter utbedringer kun skal ha luftlekkasjer mellom de ulike leilighetene og ikke fra utsiden. Utbedringsarbeidene ble igangsatt før jul, men har vært noe på vent etter nyåret. Årsaken til dette er problemer med kulde ved bruk av de materialer som benyttes for å tette overgangen grunnmur/fasade. Arbeidene ble satt i gang igjen ved månedsskifte januar/februar med forsøk om å få utført arbeidene selv med kuldeproblematikk.

Vi har fått noen tilbakemeldinger etter nyttår om beboere som fremdeles opplever trekk som vi vil følge opp i perioden fremover. Da vil vi få avklart om dette skyldes at utbedringer foreløpig ikke var utført, eller om det er andre årsaker til dette. Det er også planlagt en uavhengig kontroll for å kontrollere arbeidet som blir utført.

 

Også for inngangspartiene har det oppstått noen problemer etter ferdigstillelse. Her kan det virke som det noen steder har vært frost i bakken som har ført til bevegelse, samt tidligere registrert problem med at enkelte dører henger delvis skjevt. Dette medfører at enkelte dører ikke går helt opp eller helt igjen av seg selv når den lukkes. Entreprenør jobber med dette nå for å få klarhet i hva som må gjøres hvor.

 

For beboere som fremdeles har avvik innvendig ble det før jul planlagt en utbedringsrunde på starten av nyåret. Med bakgrunn i den uklare situasjonen med covid-19, hvor det var en oppblussing med smitte like over jul og nå mutert virus, ønsker ikke entreprenør å sende ulike håndverkere inn for å gå «leilighet til leilighet». Både med hensyn til den enkelte arbeider, men også beboerne. Derfor ligger dette arbeidet per tid noe på vent. De det gjelder vil få nærmere beskjed når situasjonen har roet seg og blitt mer oversiktlig.

 

Ut over dette vil det fremdeles være fokus på innmeldte avvik for utomhusområdet når den verste kulden slipper og det nærmer seg vår. For innvendige fellesareal må det enda noen justeringer til før kjeller- og loftsdører blir endelig godkjente.

 

Hilsen fra prosjektledelsen