Garasje nr 30 i Tors veg 11-13 er ledig.

Leie per mnd kr 400.

Ved tildeling/bytte av garasje beregnes omkostninger til TOBB med kr 1063,-.

Intereserte andelseiere bes sende skriftlig søknad med opplysninger om botid i borettslaget (overtakelsesdato) til:

drift@nardosondre.no eller

Driftsleder
Tors veg 17
7035 Trondheim

Innen 08.03.2020.

 

Trondheim, 24.11.2020
BL NARDO SØNDRE
Styret