Garasje nr 58 i Njords veg 26 er ledig.

Leie per mnd kr 400.

Ved tildeling/bytte av garasje beregnes omkostninger til TOBB med kr 1063,-.
Elbil lader montert senhøsten 2020, kan selges til den som overtar garasjen for kr 17000. (Zaptec pro)

Intereserte andelseiere bes sende skriftlig søknad med opplysninger om botid i borettslaget (overtakelsesdato) til:

drift@nardosondre.no eller

Driftsleder
Tors veg 17
7035 Trondheim

Innen 05.02.2020.

 

Trondheim, 24.11.2020
BL NARDO SØNDRE
Styret