Oppmerking av parkeringsplasser er avhengig av tørr bakke og oppholdsvær over en periode. Arbeidene må med bakgrunn i værmelding for uke 21 og lave temperaturer utsettes en uke.

Vi ber om at beboere som har parkert i Tors veg flytte sine biler til midlertidig parkeringsplass/område for brakkerigg nedenfor Tors veg 15 mandag 25.5 og tirsdag 26.5. Beboere som har parkering i Njords veg bes om å flytte sine biler onsdag 27.5 og torsdag 28.5.

Værmeldingen i forkant og gjennom for denne perioden ser bedre ut, med det vil varsles i slutten av uke 21 dersom arbeidene igjen må utsettes.

 

Strøm til garasjer

Vi har fått Tensio på plassen for å bistå med tilkoblingsarbeider i trafostasjon og strømskap. Dette arbeidet pågår i samarbeid med Argon og Smartservice som monterer anlegg for elbilladning.

 

Rydding av området

Ryddig pågår og vil fortsette ut i neste uke.