Telenor har nå begynt å arbeidet med å legge ny fiberkabel i borrettslaget. De har startet med gravearbeid i Njords veg, og vil grave foran og mellom alle blokkene før de starter med å legge fiberkabelen i blokkene og inn til alle andelene.
Det vil komme mer info om arbeidet innvendig i ukene fremover.