Kartleggingen av avvikene i etterkant av rehabiliteringsprosjektet har tatt lengre tid enn først antatt. 
Byggtakst Trøndelag AS jobber fortsatt med å kartlegge og lage en rapport som beskriver avvikene de har funnet.
Når denne kartleggingen og rapporten er klar vil det bli kalt inn til et beboer møte, der det vil informeres om funnene, og hva som gjøres videre.