Strøm garasjer
Siste beskjed er at det nå kun gjenstår å få gravd ned et siste kabelstrekk og sluttkontroll av arbeidene fra Tensio før det er strøm i garasjer. Dette skal være på plass i løpet av uke 23.

Opprydding
Covid-19 og karanteneregler for utalandsreiser påvirker mange utenlandske arbeidstakere, dette spesielt i byggebransjen. Det har derfor vært noe utfordrende å få personell til å gjøre ferdig ryddingen i borettslaget. Det er nå derfor avtalt med entreprenør at det er ok å benytte lørdag 30.05 til å rydde bort søppel, materialer og gjerder som ligger igjen etter rehabiliteringen.
Vi gjør derfor oppmerksom på at det vil være noe aktivitet rundt i borettslaget (hovedsakelig ved gammel riggplass) denne lørdagen.

Plen
Det er gjennomført befaring av grøntområdene rundt i borettslaget for å se på utviklingen av plenareal som ble isådd i fjor, områder som er påvirket av Trondheim kommunes arbeider (ved Dovre entreprenør) og arbeidene som har pågått den siste tiden hvor Argon Elektro har måtte gravde opp steder for å få ferdigstilt el. til garasjer, sykkelboder og motorvarmere.

Utomhusentreprenøren som har vært engasjert i prosjektet vil i uke 23 gå over og gjødsle områdene som i fjor ble isådd. Vi vil følge med videre nå som temperaturen er noe høyre om dette vil være nok for at plenområdene skal gro godt.

Områdene som er berørt av Argon sine arbeider vil på nytt bli isådd.

Vi har sammen med Trondheim kommune og Dovre Entreprenør gått en runde i borettslaget for å se på områder som er påvirket av deres arbeider i vei. De ønsker å ferdigstille sine arbeider ute i veien før de tilbakestiller borettslagets områder, slik at de er sikre på at de ikke igjen ødelegger deler på nytt. Dette blir derfor først utført i august, da juli er lite egnet for slik arbeid.

For Trondheim kommune gjelder dette områdene ved gavlveggene (oppgang A) i Tors veg hvor det har blitt liggende en god del grus, på baksiden av garasjerekken i Tors veg 9 hvor Dovre har parkert, på balkongsiden i Tors veg 9 og langs gangveien gjennom borettslaget hvor midlertidig vannledning har vært, enkelte deler av hekk langs gangvei i Njords veg og området ved gavlvegg i Njords veg 30C.