Vi har satt opp noen fugleskremmere i form av drager utformet som rovfugler i Njords veg. Vi ønsker tilbakemelding fra beboere om de synes dette hjelper. Grunnen til at vi ikke har satt opp noen i Tors veg er pågående byggevirksomhet.
Får vi positive tilbakemeldinger fra beboere om at dette hjelper vil vi kjøpe inn flere til neste år.