Høsten begynner for alvor å vise sine tegn og mens oppryddingen av busker og kratt er godt i
gang utendørs, tar vi et felles initiativ for en etterlengtet opprydding i kjeller og loft.

Vi har hentet inn Nardo FK og Nardo skolekorps til en dugnad for å hjelpe oss og rydde i
fellesarealene. Dette vil foregå følgende datoer:

Mandag 30.oktober – hele Tors veg (Nardo fotballklubb)
Onsdag 01.november – hele Njords veg (Nardo skolekorps) - 

På de oppgitte datoene vil det bli satt opp containere utenfor hver blokk. Her kan alle
beboere få mulighet til å kvitte seg med det de eventuelt ikke trenger. Fotballklubben og
skolekorpset vil hjelpe oss med og bære ting fra loft og kjellere som skal kastes.

Viktig:
-Alt som står i felles boder, merkes med navn! Det som ikke er merket med navn
innen disse datoene vil bli fjernet.

-Det samme gjelder alt som står på fellesarealer, i ganger og i trappeoppgang/under
trappene. Dette blir fjernet da det ikke er anledning til å oppbevare noe utenfor
egne eller felles boder (dette gjelder også sykler/barnevogner).


Vi ønsker å få fjernet gamle møbler, sykler og hva som ellers måtte stå i fellesarealene.
Samtidig vil det være en gylden mulighet for den enkelte beboer å rydde i sine egne boder
om ønskelig.

Det er svært viktig at det kastes «rent» avfall i containerne. Det vil medføre store
kostnader for borettslaget om «urent» avfall blir tømt i containerne.
Om dere er usikre på om noe kan kastes i containeren, ta kontakt med Driftsleder. Han vil være tilsted hele tiden.
Hvitevarer eller småelektrisk kan settes utenfor containeren, da vil vaktmester hente disse
for å ha i egen container for elektrisk avfall. Hovedhensikten er å gjennomgå alle
fellesområder for å rydde unna det som har stått over lengre tid.

Dermed må alle merke alt som IKKE skal kastes tydelig med navn og dato.

Skulle det være noen beboere som ikke er til stede under oppryddingen, men som har noe
som skal kastes, gi beskjed til Driftsleder.

Med vennlig hilsen
Styret