Borettslaget Nardo Søndre har inngått avtale med Trondheim Parkering AS om kontroll av parkeringsområdene våre. Ordningen heter SmartOblat, som er en selvbetjeningsportal for elektroniske parkeringstillatelser. Løsningen skal være på plass i starten av februar 2021.


Løsningen går i korte trekk på å registrere sine kjøretøy på appen/websiden https://smartoblat.trondheimparkering.no.
Trondheim Parkering kontrollerer alle parkerte kjøretøy med kamera som leser registreringsnummer. Ligger ikke kjøretøyet inne i SmartOblat så kan Trondheim Parkering utstede et gebyr.
Derfor er det viktig å registrere sine egne kjøretøy og også registreringsnr til evt gjester eller håndtverkere man har på besøk.

I første omgang er det viktig at vi får registerert alle beboere med epost adresse.
Fyll ut registreringsskjema som blir lagt i postboksen deres, og returner utfylt i postboksen til driftsleder i Tors veg 17, eller send info om andelseiers navn, epost, leilighetsnr og om man ønsker parkeringsplass med eller uten motorvarmer, til parkering@nardosondre.no

Se også den nye siden Parkering for informasjon om den nye løsningen.