Ordinær generalforsamling som var planlagt 26.5.2020 er utsatt grunnet Covid 19 og pandemi. Ny planlagt dato for generalforsamling er 04.06.20.
Hvordan generalforsamlingen er planlagt gjennomført kan du lese mere om her.
Denne infoen kommer også skriftelig til alle beboere i neste uke(uke 21).

Generalforsamlingen vil kun inneholde ordinære saker som må behandles for å overholde kontinuiteten gjennom året. Vil vi, dersom situasjonen tillater det, avholde ekstraordinær generalforsamling til høsten med alle innkomne saker fra beboerne.