Oppdatering rehabilitering
16. mai 2020

Oppmerking av parkeringsplasser

Viktig informasjon vedrørende avvikling av generalforsamling i Borettslaget Nardo Søndre
12. mai 2020

Ordinær generalforsamling som var planlagt 26.5.2020 er utsatt grunnet Covid 19 og pandemi.

Informasjon vedrørende gjenstående arbeider rehabilitering
09. mai 2020

Oppdatert info ang gjenstående arbeider i rehabiliteringsprosjektet.

Status garasjer og elbil lading
19. april 2020

Kort oppdatering rundt ferdigstilling av garasjene

Informasjon fra beboermøtet.
18. mars 2020

Oppdatert 01.04.20. Referat og presentasjon fra beboermøtet 11.03.2020.

Kort status angående rehabiliteringen og Beboermøte
05. februar 2020

Kort status angående rehabiliteringen og Beboermøte 11.3.2020, kl. 18:00

Informasjon ang rehabiliteringsprosjektet
09. desember 2019

Informasjon om gjennstående punkter i rehabiliteringsprosjektet.

Bestilling av ekstra husnøkkel
24. november 2019

Kort oppdatering rundt rehabiliteringsprosjektet.
23. oktober 2019

Kort status på prosjektet og fremgang.

Bestilling elbillader
15. oktober 2019

Det er nå klart for bestilling av elbilladere for de som ønsker det i garasje eller parkeringsplass.

Tildeling av garasjer
30. september 2019

Grunnet forsinkelser i ferdigstilling av garasjene har tildelingen tatt lengre tid.

Gjennstående innvendige arbeider
21. september 2019

Her er en tidsplan og forklaring på hvordan dørventil blir seende ut.

Inngått avtale for levering av elbilladere.
02. september 2019

Styret har inngått avtale med Kraftriket og SMARTservice Norge for levering av infrastruktur, ladere og drift av elbilladere i Borettslagets garasjer og parkeringsplasser

Status rehabiliteringsprosjektet
02. september 2019

Statusoppdatering når det nå nærmer seg slutten på rehabiliteringsprosjektet.

Dugnad / vårsamling i borettslaget tirsdag 7.mai kl. 1800 ved vaktmestergarasjen.
24. april 2019

Vi inviterer til dugnad/vårsamling med litt mat og drikke, og litt informasjon fra Proa og rehabiliteringsprosjektet.

Oppdatering rehabilitering Nardo Søndre
12. april 2019

Oppdatering rundt rehabiliteringen. Status og forventet fremdrift.

Planlagt arbeid i perioden 03.04.19 – 17.04.19:
09. april 2019

Oversikt over planlagt arbeid i den neste 14 dagers periode.

Oppstart garasjer
31. januar 2019

Oppdatering rundt byggestart for garasjer

Utlysning av parkering- og garasjeplasser
15. januar 2019

Det nærmerer seg ferdigstilling av garasjer og parkeringplasser, og styret ønsker nå å kartlegge hvem som ønsker parkering- og garasjeplasser.

Informasjon rundt stengning av veikryss ifbm graving av ny vannledning.
07. januar 2019

Dovre entreprenør har kommet med litt informasjon rundt stenging av kryssene Tors veg/Iduns veg og Njords veg/Tors veg.